Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?

A l'efecte del que estableix el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 l'informa que la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) amb domicili a Moll de la Vela, 1 – Zona Fòrum 08930 Sant Adrià de Besòs, mitjançant el seu representant Òscar Montferrer i Pardo amb el següent compte de correu electrònic fecdas@fecdas.cat, és el responsable del tractament les seves dades de caràcter personal.

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

La FECDAS utilitza i tracta les dades personals recollides amb diferents finalitats en funció del que vostè hagi autoritzat i consentit expressament. Aquestes finalitats poden ser:

 • Possible ús de cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència en la navegació i en futures visites com; controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, permetre a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, millorar la web mitjançant estimacions sobre números i patrons d'ús així com analitzar el comportament dels usuaris.
 • Una part de la informació recollida per les cookies pot ser de caràcter personal i obtenim les seves dades personals a partir de quan vostè hagi consentit expressament el seu ús en entrar en el nostre lloc web.
 • El tractament de les seves dades personals recollides mitjançant cookies només es realitzarà després de l'acceptació del sistema de galetes a la casella/botó corresponent.
 • Compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal respecte de manteniment de dades, així com per poder donar compliment a qualsevol requeriment d'informació cursat per una autoritat competent. Entre aquestes obligacions s'inclou el lliurament, en determinades circumstàncies, de dades de caràcter personal als esmentats òrgans.

Aquest tractament de dades està basat en l'existència per a la FECDAS d'una obligació legal de col·laboració amb aquests organismes.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades i què passa si no va facilitar les dades sol·licitades?

L'ús de les seves dades en les condicions i per a la finalitats anteriorment descrites està permès per la normativa de protecció de dades europea de conformitat amb les següents bases jurídiques:

 • Per a l'ús de cookies que tracten dades de caràcter personal s'ha obtingut el seu consentiment (se li ha presentat un formulari de consentiment que ha estat acceptat).

Per al compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal i atès que el tractament de les seves dades és necessari per complir amb els nostres deures i obligacions legals, estarà obligat a facilitar les seves dades personals per imperatiu legal. La negativa a subministrar les seves dades personals podria suposar la impossibilitat de complir amb aquestes obligacions legals i l'autoritat competent es les requerirà en segona instància.

Durant quan temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i quan sigui procedent durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d'una relació o obligació.

Si les seves dades han estat recollides per diverses finalitats diferents que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents aplicarem el termini de conservació més llarg.

Mesures de seguretat:

La FECDAS es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les. Encara que en les transmissions de dades a través d'internet o des d'una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció físiques, electròniques i procedimentals per garantir la protecció de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

En aquells casos en què li haguem facilitat una contrasenya, o vostè l'hagi escollit, que li permeti accedir a determinades parts de la nostra web o de qualsevol altre portal sota el nostre control, serà de caràcter personal i intransferible i vostè es fa responsable de mantenir-la en secret i de complir amb tots els altres procediments de seguretat que li notifiquem.

Les seves dades personals no podran ser cedides a tercers sense la seva prèvia autorització, llevat obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Li recordem que vostè té dret a:

 • Revocar el seu consentiment per al tractament de dades per a aquests fins, en els casos en què el tractament de les seves dades estigui condicionat al consentiment.
 • Sol·licitar més detalls i informació sobre l'ús que fem de les seves dades personals.
 • Corregir inexactituds en la informació que mantenim.
 • Esborrar informació.
 • Oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades que prengui com a base jurídica l'interès legítim a menys que els nostres motius per dur a terme aquest tractament compensin qualsevol possible perjudici cap als seus drets de protecció de dades.
 • Restringir i limitar la manera en què utilitzem les seves dades mentre s'investiga una reclamació.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Pot exercir qualsevol d'aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a la FECDAS per escrit al Moll de la Vela, 1 – Zona Fòrum 08930 Sant Adrià de Besòs, trucant al telèfon 93 356 05 43 o comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic fecdas@fecdas.cat.

Si vostè exercís algun d'aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem en un mes o en el termini màxim que preveu la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

Si no està satisfet amb la manera en que utilitzem la seva informació o amb la nostra resposta davant l'exercici de qualsevol d'aquests drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres òrgans competents.

Si té algun dubte sobre qualsevol de la informació exposada pot contactar en tot moment amb el nostre Delegat de protecció de dades: per escrit a Moll de la Vela, 1 – Zona Fòrum 08930 Sant Adrià de Besòs. i/o en el següent compte de correu electrònic fecdas@fecdas.cat.

Cookies:

El web utilitza un seguit de cookies pròpies i de tercers que recapten informació durant la navegació de l'usuari de la web per tal de millorar la seva experiència durant la mateixa.

En l'apartat de "Política de cookies" indiquem les galetes utilitzades per la web que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l'usuari per a poder accedir i navegar per la mateixa. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.